Skočiť na hlavný obsah

SZILCAR Export-Import s.r.o

Ulica
Vajnorská 134/A
PSČ
832 07
Mesto
Bratislava
IČO
46545344
IČ DPH
SK2023458151
DIČ
2023458151
Obchodný register
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd SRO, vl 87805/B
Číslo účtu
15977442016/1111
Peňažný ústav
UniCredit Bank
SWIFT
UNCRSKBX
IBAN
SK85 1111 0000 0015 9744 2016